Psychotherapie en Coaching

kiezen voor een waardevol leven

Hallo, bedankt om mijn website te bezoeken.

Momenteel neem ik geen nieuwe cliënten meer aan.

Neem gerust een kijkje op mijn site om kennis te maken met mijn aanbod.


Isabel Vangelder


Aanbod

Werkgerelateerde begeleiding:


           burn-out begeleiding

          loopbaanbegeleiding

          managmentcoaching

          jobmatching

Werkgerelateerde begeleiding


Voor werkgerelateerde begeleidingen werken wij samen in onze praktijk Working Smarter.


Werkgerelateerde problemen zijn meestal een samengaan van persoonlijke aspecten van de werknemer (vb grenzen leren aangeven, perfectionisme, kwaliteiten, ...) en aspecten van de werkomgeving (zoals functie-inhoud, onderlinge communicaie, bedrijfscultuur, ...).  De persoonlijke aspecten worden onderzocht bij mezelf (psychotherapeut) en de werkgerelateerde aspecten worden behandeld door Gunter (werk-gerelateerde coach, loopbaanbegeleider en senior manager). Op die wijze wordt onze expertise optimaal ingezet voor iedere cliënt. Meestal bestaat een traject uit sessie bij mezelf en sessie bij Gunter, afhankelijk van de noden. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt. Uit ervaring weten we dat deze aanpak zeer succesvol is.
Burn-out begeleiding Isabel en Gunter


 • Ervaar je symptomen en gevoelens van stress al dan niet werk gerelateerd?
 • Word je vaak overvallen door gevoelens/aanvallen van angst en paniek?
 • Lig je vaak ’s nachts te piekeren over verleden of toekomst?
 • Voel je een innerlijke onrust?
 • Heb je het moeilijk met inslapen of doorslapen?
 • Voelt het aan alsof je constant met een lege batterij aan de slag moet?
 • Maken depressieve gevoelens, overspoeld worden door emoties vergezeld van huilbuien deel uit van je dagelijkse realiteit?
 • Slaag je er niet meer in om je te ontspannen?
 • Voel jij je minderwaardig ten opzichte van je collega’s?
 • Eindigt ieder dossier steevast op jouw bureau?
 • Vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven?
 • Check je dwangmatig je mails?
 • Ben je de eerste op kantoor en de laatste om te vertrekken?
 • Bepalen jouw collega’s haast altijd jouw agenda?

 

Dit is een greep uit de signalen dat je wel eens te maken kan hebben met een burn-out.

Een burn-out is niet evident. Je hebt vaak geen idee wat er mentaal en fysiek met je gebeurt. Zaken die vroeger evident waren om te doen lukken je niet meer, hoe graag je dat ook wil. Jouw omgeving weet vaak ook niet goed hoe ermee om te gaan en er heerst een sfeer van ongeloof. Burn-out ontstaat niet ineens uit het niets. Het is het resultaat van jarenlange blootstelling aan verschillende vormen van stress.

 

Bij Working Smarter helpen we je stap voor stap om je leven terug in eigen handen te nemen. We kunnen je begeleiden naar een heel nieuw leven of je helpen om jouw huidig leven terug leefbaar te maken. Dit doen we door middel van een praktische en pragmatische aanpak. We zetten in de eerste instantie in op opnieuw energie en rust krijgen. Daarna gaan we kijken wat je kwaliteiten en persoonijke kenmerken zijn en welke knelpunten je tegenkomt in je huidige job. We werken een stappenplan uit om te komen tot een werksituatie die jou terug voldoening, plezier en energie geeft.

We geven je handvaten om om te gaan met de symptomen die je ervaart [weinig energie, piekeren, slecht slapen,...] en opdrachten om hieraan te werken. We gaan zowel kijken naar de persoonlijke aspecten [grenzen trekken, te veel hooi op je vork nemen, perfectionisme,...] als naar de wijze waarop deze persoonlijkheidsaspecten je functioneren binnen de werkomgeving beïnvloeden.


Vervolgens onderzoeken we de werkomgeving en bekijken wat meer passend is voor jou [wat zijn je waarden, kwaliteiten, energiegevers en je communicatiestijl]. Indien nodig helpen we je met een terugkeer naar je huidige werksituatie of starten we een loopbaanbegeleiding.


Tenslotte maken we een draaiboek van hetgeen je leerde om een terugval te vermijden.


Intakegesprekken kunnen zowel bij Isabel als bij Gunter plaatsvinden. Sessie mbt persoonlijke aspecten worden voornamelijk door Isabel gegeven, sessie mbt werkgerelateerde aspecten worden voornamelijk door Gunter opgenomen. Een traject bestaat uit sessies bij beiden, afhankelijk van de hulpvraag en steeds in onderling overleg met de cliënt.


Loopbaanbegeleiding Gunter


 • Hoe kan je meer plezier en energie uit jouw werk halen?
 • Geeft jouw job jou meer stress dan voldoening?
 • Hoe kan jij een betere balans tussen jouw werk en privéleven nastreven?
 • Verloopt de communicatie met jouw collega’s, leidinggevende, klanten, … niet zo vlot?
 • Wil je weten welke waarden jij belangrijk vindt binnen jouw functie en in de bedrijfscultuur?
 • Worden jouw kwaliteiten optimaal benut binnen jouw huidige fuctie?
 • Wil je voltijds werken of past een deeltijdse job beter bij jou?
 • Welke job past bij jou? Waar kan je die job vinden?

 

Zijn dit vragen die je bezig houden, dan is een loopbaanbegeleiding iets voor jou. Vermits werken een groot deel van onze tijd in innneemt, vinden wij het bij Working Smarter belangrijk dat je een job hebt die echt bij je past. Een job waar je energie uithaalt, die aansluit bij jouw capaciteiten en die jij waardevol vindt.

 

Je kan bij ons terecht voor loopbaanbegeleiding met en zonder VDAB-cheques. Je vindt alle informatie over de cheques op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe.


Met loopbaancheques heb je recht op een gratis kennismakingsgesprek (30'),

voor 40 euro heb je recht op 4 sessies (60') en 80 euro voor 7 sessies (60'), zonder loopbaancheques

hanteren we het tarief van 60 euro per sessie.

 

Weet je reeds welke waarden je belangrijk vindt, wat je energie geeft en wat je kwaliteiten zijn, dan kan je bij ons ook terecht voor jobmatching. Dan gaan we samen in een paar gesprekken kijken welke functie bij jou past en waar je die kan vinden.

 

Wij zijn aangesloten bij loopbaancentrum Kurago en hanteren dezelfde methodiek.


Gunter Flies biedt ook managmentcoaching aan, zowel voor particulieren als voor bedrijven.


Meer info vind je op  www.workingsmarter.beIndividuele psychotherapie IsabelIndicaties voor psychotherapie en begeleiding:


 • bij depressie, burn out, rouw, relatieproblemen, faalangst en paniek, laag zelfbeeld, angsten, chronische ziekte en pijn, lage weerbaarheid, weinig energie, stress, existentiële vragen, ... 


Cliënten die op zoek zijn naar psychotherapie en begeleiding lopen meestal ergens in hun leven vast. Samen met hen ga ik op zoek naar hun obstakels, moeilijke gevoelens, bekommernissen, verlammende angsten, … om deze in een ander daglicht te stellen, zodat herstel of verandering kan plaatsvinden. Vanuit mijn geloof dat ieder mens kan ontwikkelen, breng ik suggesties aan die de cliënt terug op weg kunnen helpen. Ook wordt er geleerd om te gaan met ongemak dat niet te veranderen is. Het doel is dichter bij een leven te komen dat waardevol en vervullend is voor de cliënt.


Ik wil een klimaat scheppen, waarin de cliënt zich veilig voelt. Daarom bied ik in de eerste instantie een luisterend oor en zorg voor een milde aanwezigheid zonder oordeel. Respect voor het uniek zijn van elke persoon staan hierbij centraal. Een samenwerkingsrelatie is cruciaal, opdat de cliënt inzichten kan verwerven en veranderingen kan doorvoeren. 


De therapie heeft als doel een situatie, een geheel van gevoelens of gedachten weer leefbaar(der) en hanteerbaar(der) te maken. Het versterken van het algemeen welzijn en meer draagkracht verschaffen, zijn hierbij belangrijke pijlers. De zingeving, de waarden, de verwachtingen en dromen, de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt vormen de basisaspecten om met dit veranderingsproces aan de slag te gaan.


Concreet wil dit zeggen dat ik, samen met de cliënt, een gesprek voer over de hulpvraag. We onderzoeken wat de hulpvraag precies inhoudt en hoe de ervaringen hier omtrent zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en van hetgeen op de voorgrond zit, bepalen we samen welke noden er zijn en waar we aan gaan werken.We nemen enerzijds tijd om te laten zijn wat er is en anderzijds zoeken we naar verandering en emotionele groei.


Naast andere methodieken werk ik voornamelijk met Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Ook voor Brainspotting kan je bij mij terecht. Er komen ook oefeningen, thuisopdrachten, psycho-educatie, digitaal materiaal, ... aan bod. 

Aanpak

Interactieve vormgeving

Interactieve vormgeving, kortweg I.V, is een stroming in psychotherapie. Het is een integraal model dat verschillende stromingen (systeemtheorie, NLP,  gestalttheorie, contextuele theorie, gedragstheorie, interactionele vormgeving, …) combineert. De basis is cliëntgericht en experiëntieel.


In I.V. worden deze verschillende invalshoeken samengebracht in een integratief model. Een therapeut in de Interactionele Vormgeving beschikt als het ware over een ‘toolbox’ van inzichten en interventies, waarbij hij of zij het groter geheel niet uit het oog verliest. De therapeut kiest wat past bij de persoon van de cliënt, afhankelijk van de vraag en de noden.


https://educatieve-academie.be/aanbod/vierjarige-therapeutenopleiding/

Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)

ACT is een wetenschappelijke bewezen vorm van gedragstherapie, waarbij cliënten leren om met moeilijke gedachten en emotie om te gaan in situaties die ze niet kunnen veranderen. Het accepteren van deze gedachten en emotie, ipv er tegen te vechten, geeft ruimte om te focussen op acties die bijdragen aan een leven dat voor de cliënt waardevol is.


Het doel is cliënten vaardigheden te leren waardoor ze kunnen inzetten op een leven dat echt bij hen past en waarvoor ze graag willen kiezen, ondanks het ongemak dat ze ervaren. Elk traject is daardoor heel persoonlijk en specifiek voor elke cliënt.


In ACT- begeleidingen wordt er gewekt met o.a. videomateriaal, oefeningen, toegewijde acties en huiswerkopdrachten. ACT is niet enkel praten maar ook doen.


https://youtu.be/986gQHORhhQ

VisieVele jaren geleden, in een turbulente periode, kreeg ik een vuurtoren cadeau van twee personen die me nauw aan het hart liggen. Vandaag de dag is die vuurtoren te vinden in mijn praktijk omwille van de symboliek. De metafoor van een vuurtoren kent verschillende betekenissen. Voor mij staat een vuurtoren als symbool voor een lichtpuntje in de duisternis. Zolang er een lichtpuntje is, is er perspectief. Perspectief op verandering, een toekomst, beterschap of misschien acceptatie. Op die wijze kijk ik graag naar psychotherapie en coaching; het is samen zoeken naar de lichtpuntjes om na verloop van tijd weer voet aan wal te kunnen zetten in een veilige haven.

Isabel

 

Team

Isabel

Mijn traject

Mijn carrière startte in de commerciële sector. Ik vond het werken met mensen en het 'matchen' van hun noden en de producten heel erg leuk.


In 2004 werd ik echter ziek en stopte mijn loopbaan. Omdat ik het belangrijk vond om een waardevolle job te hebben, ging ik mij herscholen naar een beroep met minder fysieke uitdagingen.


Zolang ik me herinner heb ik interesse in mensen en hun ‘bezieling’. Hoe mensen zich voelen, waar ze mee bezig zijn, welke dromen ze koesteren, … zijn vragen die me danig boeien. Vanuit deze interesse ben ik mij gaan scholen in psycho-therapeutisch werk.


Het doel van psychotherapie is voor mij 'mensen helpen om te leren omgaan met moeilijke situaties, gedachten en gevoelens'. Daardoor kunnen ze focussen op de zaken die echt belangrijk zijn. Ik draag graag bij in de zoektocht naar een waardevol leven.


Mensen helpen met uitzoeken wat zij echt belangrijk vinden in een job, is mijn passie. Ik zet mijn jarenlange ervaring in om samen met mijn cliënten tot een carrièrekeuze te komen die echt bij hen past. We streven naar meer energie en plezier uit je werk halen en een betere work-life balance. Luisteren, meedenken en creatief oplossingen zoeken typeert wie ik ben in mijn coaching.


Vandaag de dag volg ik nog steeds opleiding, omdat persoonlijke ontwikkeling en groei kernwaarden voor me zijn.

Opleiding

 • Bachelor in sociaal-agogisch werk, HUB, campus gezinswetenschappen, Brussel
 • Postgraduaat Familiale bemiddeling, KHLeuven
 • Opleiding psychotherapie in de Interactionele Vormgeving; individuele therapeut, relatietherapeut, kinder -en jongerentherapeut, Educatieve academie, Antwerpen
 • Verdieping contextuele therapie, Educatieve Academie, Antwerpen
 • Training Alexanderconcept bij Ander Leven in Nederland
 • Psych-K basiscursus, Voluit Leven, Pellenberg
 • Psych-K pro cursus, Voluit Leven, Pellenberg
 • Master in de klinische psychologie (in opleiding), VUB
 • Training Compassion Focus Therapy, Educatieve Academie, Antwerpen
 • Brainspotting, Educatieve Academie, Antwerpen
 • Opleiding Acceptance and Commitment Therapy, Allegre, Hasselt, 2020
 • Opleiding Acceptance and Commitment Therapy bij chronische pijn en vermoeidheid, Allegre, Hasselt 
 • Opleiding tot loopbaancoach, Anthentiek, Hasselt
 • Opleiding Acceptance and Commitment Therapy en lichaamswerk

Werkervaring

 • Medewerker Netwerk Leerrecht, Leuven, 2008-2015
 • Medewerker sociale onderzoeken voor de rechtbank, Leuven, 2013-2014
 • Zelfstandige psychotherapeut bij Estribo, praktijk voor Psychotherapie en Familiale bemiddeling, Wilsele, 2012-2017
 • Eigen praktijk als zelfstandig psychotherapeut en coach, Wilsele, 2017 tot heden.
 • Psychotherapeut bij Pulso Europe, voor begeleiding van werknemers van bedrijven, Kessel-lo, 2019 tot heden.
 • Mede-oprichter van Working Smarter, praktijk voor werk gerelateerde coaching, 2020 tot heden

Gunter

Werkervaring


 • Interim manager bij o.a. Proximus, Knauf Insulation, Robert Half, Cefic, Brussels Airlines en Axa
 • IT-manager bij o.a. BT Belgium
 • Medeoprichter van full.stop, marketing communicatie bureau
 • Oprichter van - en 'wine hunter' bij wine o’clock
 • Mede-initiatiefnemer van Working Smarter

 

Mijn traject

Mensen coachen maakt integraal deel uit van wie ik ben als mens. Mijn managementstijl is er altijd één geweest van coachende manager, lang voordat dit populair werd.

Vanop de eerste rij heb ik meermaals kunnen meemaken hoe ontwrichtend een burn-out/bore-out kan zijn voor de persoon in kwestie, zijn directe – en professionele omgeving. Vanuit mijn ervaring, opleiding en expertise focus ik me op het tweeluik managementcoaching en burn-out/bore-out coaching vanuit de overtuiging dat deze twee domeinen nauw met elkaar verweven zijn.

Opleiding


Basisopleiding:

 • Professionele Bachelor Informatica
 • Master Computerwetenschappen
 • Master of Business Administration

 

Aanvullende opleiding:

 • Master Class Burn-out/Bore-out coach
 • NLP practitioner
 • Senior Project Management
 • Change Management
 • Business Process Reengineering
 • Complex Thinking
 • Systems Thinking and Complexity
 • Opleiding tot loopbaanbegeleider, Kurago, Hasselt

Praktisch

Een sessie duurt 60 minuten en kost 60 euro of wordt betaald met loopbaancheque voor loopbaanbegeleiding.


De sessies kunnen plaatsvinden in onze praktijk of online.


De termijn van een begeleiding en de frequentie van de sessies zijn afhankelijk van de cliënt zelf en worden samen afgesproken., tenzi het een loopbaanbegeleiding is met loopbaancheques.


Een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek is steeds mogelijk. Voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques is er een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten voorzien.


Wij werken hoofdzakelijk op dinsdag, woensdag en donderdag, meestal overdag.


De Christelijke Mutualiteit en sommige andere mutualiteiten geven een terugbetaling voor psychotherapie, verdere informatie is te vinden op hun website.


Onze praktijk is makkelijk bereikbaar:


 •  per fiets (langs het Dijlepad)
 •  met de wagen (5 min van de E314-afrit Wilsele/Kessel-Lo; parkeren is steeds mogelijk in de straat)
 •  met het openbaar vervoer (bushalte op 5 min wandelen; buslijn 333, 334, 335 en 630)


Contact